بلاگ, لوله کاروگیت

لوله کاروگیت کانال بزرگراه

لوله کاروگیت بزرگراه

لوله کاروگیت در کانال بزرگراه

لوله کاروگیت کانال بزرگراه با لوله های پلاستیکی دیگر تفاوت زیادی ندارند. این لوله های بیش از 30 سال است که در بزرگراه ها مورد استفاده قرار گرفته اند. لوله های کاروگیت همچنین در مجاری آب مورد استفاده قرار گرفته اند. از لوله های کاروگیت همچنین برای آبراه بزرگراه استفاده می شود. این لوله ها بین لاینهای بزرگراه بین و لبه های آبراه در طول پیاده رو ها قرار می گیرند. مجاری میانی از لوله های بزرگتری استفاده می کنند، که معمولا دارای سوراخ نیستند، و آب را از سطح و لبه های آبراه ها جمع آوری می کنند. لبه های آبراهی از لول ههای کوچک سوراخ شده استفاده می کنند تا آب را از زیر پیاده رو ها جمع آوری کنند.

سازه های مختلف بزرگراه ها

  • مجاری آب زیر جاده که در زیر جاده ها ایجاد می شود و لوله های کاروگیت در آن قرار می گیرد.
  • تخلیه میانی که از یک دریچه تخلیه برای تخلیه آب استفاده می شود و لوله کاروگیت عمودی قرار می گیرد.
  • تخلیه کناری که در کنار جاده ها آب را به لوله های کاروگیت جمع آوری انتقال می دهد.
  • تخلیه عرضی که در عرض خیابان ها ایجاد می شود.
  • تخلیه طوفان که سیستم های سریع تخلیه در قسمتی از خیابان را نمایش می دهد.

 

 

Excellent hydraulics
Corrugated pipe with a smooth interior has excellent flow efficiencies, allowing sediment to be flushed out of the system while keeping drainage at capacity. With such excellent hydraulics, pipe can often be reduced by at least one diameter from its corrugated interior counterpart. This downsizing can reduce the pipe cost and allows for a narrower trench, which reduces excavation and backfill requirements and reduces installation costs.
Proven and accepted
Most state transportation departments, regional agencies, and local municipalities have approved corrugated plastic pipe for culverts, median and edge drains and other applications.

HDPE corrugated pipe meets AASHTO M252 or M294, depending on the diameter. Most suppliers produce both a corrugated interior (Type C) and a smooth interior (Type S). The pipe is available with or without perforations. Generally, plain pipe is used for median drains. Pipe is available with a complete line of fittings and accessories and joint qualities, including watertight joints.
Load strength
When installed in accordance to ASTM International D-2321 or AASHTO Section 30, corrugated plastic pipe easily supports maximum highway loads (HS 25 traffic loads).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *