نمایش یک نتیجه

منبع کویل دار

منبع کویل دار و کویلی از تجهیرات موتورخانه است که با وارد شدن آب گرم شده در بویلر به کویل‌ها و انتقال حرارت آن با آب درون منبع آب گرم مصرفی بهداشتی ساختمان را تامین می‌کند