مشاهده همه 8 نتیجه

چهار راه پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری

چهار راه پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری چهار راه پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری و یا اتصالات دست

دریچه بازدید پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری

دریچه بازدید پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری دریچه بازدید پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری و یا اتصالات دست

زانو پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری

زانو پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری زانو پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری و یا اتصالات دست ساز پلی

سه راه پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری

سه راه پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری سه راه پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری و یا اتصالات دست

سیفون جوشی پلی اتیلن

سیفون جوشی پلی اتیلن سیفون جوشی پلی اتیلن در همه ی قسمت های فاضلاب خانگی مثل حمام ، توالت ،

موفه بلند پلی اتیلن پلی رود

موفه بلند  پلی اتیلن پلی رود جز اتصالات جوشی فاضلابی است و برای اتصال لوله های فاضلابی به کار میرود . نهایت فشاری که می تواند تحمل کند 4 اتمسفر می باشد جنس موفه بلند از پلی اتیلن سنگین ساخته شده است

درپوش انتهایی پلی اتیلن

درپوش انتهایی پلی اتیلن پلی کاران درپوش انتهایی پلی اتیلن یکی از محصولات مورد استفاده به هنگامی است که نیاز