مشاهده همه 3 نتیجه

منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن منهول پلی اتیلن یا دریچه آدم رو وسیله است که امکان دسترسی بعضی از نقاط خاص به

منهول پلی اتیلن مخابراتی

پلی کاران تولید کننده منهول های پلی اتیلن مخابراتی در سطح کشور می باشد. منهول های تولیدی این شرکت در سیستم های مخابراتی، فاضلابی، خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

هندهول پلی اتیلن

هندهول پلی اتیلن هندهول پلی اتیلن در واقع یک محفظه با مقطع دیره ( استوانه) است که در دیواره های