نمایش یک نتیجه

هندهول پلی اتیلن

هندهول پلی اتیلن هندهول پلی اتیلن در واقع یک محفظه با مقطع دیره ( استوانه) است که در دیواره های