نمایش یک نتیجه

شیر کشویی

  انواع شیر کشویی عبارتند از :
  • شیر دروازه ای گوه ای (Wedge Gate Valve)
  • شیر دروازه ای چاقویی (Knife Gate Valve)
  • شیر دروازه ای خط لوله (Throught Conduit Gate Valve)