مشاهده همه 2 نتیجه

تبدیل لوله کاروگیت (Reducer)

 • تبدیل کاروگیت موازی یا هم مرکز (concentric)
 • تبدیل کاروگیت غیر هم مرکز (eccentric)
 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی

رابط تبدیل پلی اتیلن

 • تبدیل پلی اتیلن
 • لوله گیر از جنس پلی پروپیلن
 • واشر از نوع NBR
 • فشار قابل تحمل آن 10 اتمسفر
 • اتصال دو طرف از نوع فیتینگی
 • اتصال داخلی از نوع کوپلی یا پیچی