مشاهده همه 2 نتیجه

سه راهی 90 تبدیلی کاروگیت قالبی

اتصالات گاروگیت قالبی دارای انواع مختلفی است از جمله :
  • زانو 45 درجه کاروگیت
  • زانو 90 درجه کاروگیت
  • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
  • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
  • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
  • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی