مشاهده همه 2 نتیجه

زانو پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری

زانو پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری زانو پلی اتیلن دست ساز ماشین کاری و یا اتصالات دست ساز پلی

زانو 16 پلی اتیلن

زانو 16 پلی اتیلن از زانو 16 پلی اتیلن به منظوره انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن قطره ای