نمایش یک نتیجه

چپقی گالوانیزه جورج فیشر ۴۵ درجه

کاربرد های مغزی گالوانیزه

  • ساخت ایستگاه های پمپ بنزین
  • نصب و راه اندازی سیستم های بهداشتی ، گرمایش و گاز .
  • در سیستم های آبرسانی .
  • سیستم های گاز رسانی .
  • سیستم های انتقال برق .
  • سیستم های ساخت کارخانه های صنعتی مثل کار لوله های گاز ، امولسیون و فشار هوا .
  • از این اتصالات برای ادامه  لوله کشی یا برای هدایت جریان ، انشعاب  گرفتن و... استفاده میشود .
  • به علت پوشش فلزی دارای ظاهری سفید رنگ می باشد .
  • به علت گالوانیزه بودن از زنگ زدگی و خوردگی جلوگیری می کند .