نمایش یک نتیجه

لوله آهنی گالوانیزه گلخانه ای

لوله گلخانه ای به صورت عمده در ساخت انواع گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد. این لوله ها از نوع صنعتی بوده و برای اینکه در رطوبت مربوط به گلخانه به خوبی عمر کند، آن را گالواینزه گرم می‌کنند. این لوله‌ها از سایز 1/2 تا 8 اینچ موجود هستند. ضخامت این نوع لوله‌ها معمولا 2 میلیمتر است و برا استفاده سازه های معمولی بسیار مناسب هستند.