نمایش یک نتیجه

لوله شلنگ لی فلت

به این محصول لوله شلنگ لی فلت (lay flat) گفته می شود. این لوله برای موارد باغبانی بسیار کاربرد دارد.