نمایش یک نتیجه

رابط مساوی پلی اتیلن پلی رود

  • رابط پلی اتیلن که جنس آن پلی پروپیلن کوپلیمر می باشد.
  • فشار قابل تحمل آن 10 اتمسفر و از نوع پیچی می باشد.